Komitet honorowy
Prof.zw. dr hab.dr hc. Bogusław Buszewski czł. rzecz. PAN
Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN i wice-przewodniczącym RDN,
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. Inż. Marianna Czaplicka
Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
Prof. dr hab. Izabela Nowak
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. zw. dr hab. Józef Śliwiok
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Śląskiego


* Skład Komitetu Honorowego ustalony w porozumieniu z zarządem Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych, Komitetu Chemii Analitycznej PAN