Komitet naukowy
 • prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - przewodniczący
 • dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Michał Daszykowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie)
 • dr hab. Marcin Frankowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Andrzej Gierak, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Rafał Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Beata Janoszka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska (Politechnika Łódzka)
 • prof. dr hab. Łukasz Komsta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Michał Markuszewski (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku)
 • prof. dr hab. Rajmund Michalski (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze)
 • prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Ewa Poboży (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Anna Poliwoda (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska (Uniwersytet Medyczny w Białystoku)
 • prof. dr. hab. Sławomira Skrzypek (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik (Politechnika Łódzka)
 • dr inż. Ewa Śliwka (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. Krystyna Tyrpień-Golder (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • prof. dr hab. inż. Adam Voelkel (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Wiesław Wasiak, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (Politechnika Gdańska)