Miejsce Konferencji
Adres

Gmach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice