Sekcje

Obrady w trakcie trwania Konferencji będą prowadzone w następujących sekcjach tematycznych:

  • S1 – Aspekty teoretyczne w technikach separacyjnych
  • S2 – Chromatografia jonowa i techniki pokrewne
  • S3 – Chromatografia w analizie żywności, surowców i produktów żywnościowych
  • S4 – Chromatografia w analizie farmaceutycznej, biomedycznej i produktów naturalnych
  • S5 – Chromatografia w analizie środowiskowej
  • S6 – Chromatografia planarna i techniki elektromigracyjne
  • S7 – Chemometria
  • S8 – Techniki łączone i nowoczesne metody detekcji w chromatografii i technikach pokrewnych
  • S9 – Techniki wielowymiarowe w metodach separacyjnych
  • S10 – Miniaturyzacja w chromatografii i technikach pokrewnych